O nama


Usluge koje pruža društvo ZUKO d.o.o. Sarajevo PDF Ispis E-mail

Usluge koje pruža društvo ZUKO d.o.o. Sarajevo

 • Revizija privrednih društava u skladu sa domaćim propisima i Međunarodnim standardima revizije.
 • Revizija društava za upravljanje investicijskim fondovima
 • Revizija zatvorenih investicijskih fondova
 • Revizija otvorenih investicijskih fondova
 • Revizija udruženja građana.
 • Revizija osiguravajućih društava.
 • Revizija projekata.
 • Izrada Due Diligence.
 • Konsultantske usluge kod statusnih promjena (spajanje, razdvajanje društava i sl)
 • Konsultantske usluge iz oblasti primjene Međunarodnih računovodstvenih standarda
 • Konsultantske usluge iz oblasti poreskih propisa.
 
O nama PDF Ispis E-mail

Društvo ZUKO je osnovano 1991. godine kao PP ZUKO i upisano je u Sudski registar u Sarajevu. U periodu od 1991. do 2000. godine, Društvo je vršilo statusne promjene i registracije u skladu sa postojećim zakonskim propisima. Od 2000. godine Društvo je organizovano u oblik društvo ograničene odgovornosti i posluje pod nazivom Zuko d.o.o. Sarajevo. U junu 2009. godine društvo ZUKO d.o.o. dobija licencu od Ministarstva finansija Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje poslova revizije broj: 03-49-25/09-113 od 07.07.2009. U novembru 2009. godine ZUKO d.o.o dobija licencu od Ministarstva finansija Republike Srpske BiH za obavljanje poslova revizije na području Republike Srpske BiH: 06.15/491-31-1/09 od 02.11.2009. godine.

U toku 2010. godine, društvo za reviziju i usluge Zuko d.o.o. Sarajevo dobija slijedeće licence:

 • Rješenje o izdavanju dozvole za rad – licence od Ministarstva finansija Republike Srpske broj 06.15/020-50-34/10 od 15.01.2010. godine
 • Licencu od Ministarstva finansija Federacije Bosne i Hercegovine pod registarskim brojem 9090352106 od 12.07.2010. godine

Glavni revizori društva: