Zakon o leasingu FBiH PDF Ispis E-mail
Na osnovu člana IV.B.7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O LEASINGU
Proglašava se Zakon o leasingu koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma od 14. oktobra 2008. godine i na sjednici Doma naroda od 27. studenoga 2008. godine.
Zakon pogledati na linku

ZAKON O LEASINGU FBIH