Zuko d.o.o. - Društvo za reviziju i usluge

revizija, konsultantske usluge, investicije i porezi, ovlaštene procjene

Investicioni fondovi

Zakon o investicionim fondovima (1 dokument)
Pravilnik o uslovima za osnivanje ZIF-a sa javnom ponudom (1 dokument)
Pravilnik o vrijednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda (1 dokument)
Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganjima ZIF-a (1 dokument)
Pravilnik o uslovima za obavljanja revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova (1 dokument)