Novosti

Usporedba usluga revizije, pregleda, kompilacije i dogovorenih procedura. Ova brošura objašnjava i razlikuje spektar usluga revizije, pregleda, kompilacije i dogovorenih procedura koje naše društvo može pružiti, u skladu s međunarodnim revizijskim standardima . Može pomoći trenutnim i potencijalnim klijentima da shvate raspon dostupnih usluga, kada su prikladne, kao i njihove prednosti.