O nama

Društvo ZUKO je osnovano 1991. godine kao PP ZUKO i upisano je u Sudski registar u Sarajevu. U periodu od 1991 do 2000 godine Društvo je vršilo statusne promjene i registracije u skladu sa postojećim zakonskim propisima. Od 2000. godine Društvo je organizovano u oblik društvo ograničene odgovornosti i posluje pod nazivom Zuko d.o.o. Sarajevo. U junu 2009. godine društvo ZUKO d.o.o. dobija licencu od Ministarstva finansija Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje poslova revizije broj: 03-49-25/09-113 od 07.07.2009.

Profesionalnim angažmanom želimo da omogućimo našim klijentima korektnu saradnju baziranu na dugoročnoj osnovi.

Zahvaljujući znanju i dugogodišnjem radnom iskustvu, zadovoljstvo nam je biti pouzdan partner i pružati Vama, našim klijentima, kvalitetne usluge te poslovnu izvrsnost koje će zadovoljiti najoštrije kriterije i potrebe.

Etički kodeks našeg društva je:

(a) poštenje;

(b) objektivnost;

(c) profesionalna kompetentnost i dužna pažnja;

(d) povjerljivost;

(e) profesionalno ponašanje.

Rješenja i licence

Rješenje Komisije za vrijednosne papire FBIH za obavljanje revizije finanijskih izvještaja investicijskih fondova

Licencu od Ministarstva finansija Federacije Bosne i Hercegovine pod registarskim brojem 9090352106 od 12.07.2010. godine.

Izvještaj o transparentnosti za 2023. godinu
Ovaj izvještaj je objavljen u skladu s odredbama člana 82 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl. Novine FBiH, broj 15/21) i člana 40 do 43. Direktive Europske Unije o zakonskoj reviziji godišnjih finansijskih izvještaja i konsolidiranih izvještaja (direktiva o reviziji).