Zuko d.o.o. - Društvo za reviziju i usluge

revizija, konsultantske usluge, investicije i porezi, ovlaštene procjene

Porezi

PDV (12 dokument/a)
Porez na dobit (6 dokument/a)
Porez na dohodak (3 dokument/a)
Zakon o zapošljavanju lica sa invaliditetom (1 dokument)
Pravilnik o načinu obračunavanja doprinosa (1 dokument)