Novosti

  • Terenski dodatak - ako su na terenu obezbjeđeni i smještaj i ishrana od strane poslodavca do 20% od iznosa propisane dnevnice; ako je na terenu obezbjeđena samo ishrana do 70% od iznosa propisane dnevnice; ako je na terenu obezbjeđen samo smještaj do visine propisane dnevnice
  • Regres za godišnji odmor - 50% prosječne tromjesečne neto plaće u FBiH
Opširnije...

INO KUPCI

1. Člankom 10. Zakona o deviznom poslovanju („Sl. novine FBiH“, br. 47/10 je regulirano da je rezident pravno lice i poduzetnik dužan naplatiti i unijeti u Federaciju sredstva plaćanja po osnovu izvoza robe ili usluge inozemstvu u roku od 6 mjeseci od dana izvoznog carinjenja, odnosno od dana izvršenja usluge.

Opširnije...

Usporedba usluga revizije, pregleda, kompilacije i dogovorenih procedura. Ova brošura objašnjava i razlikuje spektar usluga revizije, pregleda, kompilacije i dogovorenih procedura koje naše društvo može pružiti, u skladu s međunarodnim revizijskim standardima . Može pomoći trenutnim i potencijalnim klijentima da shvate raspon dostupnih usluga, kada su prikladne, kao i njihove prednosti.

Opširnije...

Christopher Arnold | 21. juna 2021
Označen kao Dan Ujedinjenih nacija za mikro, mala i srednja preduzeća, 27. jun ove godine ima dodatni značaj. U svim jurisdikcijama mala i srednja preduzeća (MSP) i dalje trpe nesrazmjerno od ekonomskih posljedica pandemije COVID-19. I dok su se mala i srednja preduzeća uvijek oslanjala i imala snažne odnose sa svojim računovodstvenim savjetnicima, pandemija je te odnose potvrdila i ojačala.

Opširnije...