Zuko d.o.o. - Društvo za reviziju i usluge

revizija, konsultantske usluge, investicije i porezi, ovlaštene procjene

Računovodstvo

Zakon o računovodstvu i reviziji (1 dokument)
Zakon o finansijskom poslovanju (1 dokument)
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti (0 dokument)
Međunarodni ugovori o dvostrukom oporezivanju (16 dokument/a)
Zakon o Finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH (3 dokument/a)
Uplatnica FIA - uputstvo
 241.1 KB
Download ( pdf )
Izvještaj popisne komisije URNEK
 192.5 KB
Download ( doc )
1035 - obrazac za freelensere - porezna
 889.25 KB
Download ( pdf )
Poduzeća - kontni plan
 64.26 KB
Download ( pdf )
MSFI 16 diskont obaveza
 43.24 KB
Download ( zip )