Zuko d.o.o. - Društvo za reviziju i usluge

revizija, konsultantske usluge, investicije i porezi, ovlaštene procjene

Revizija

Zakon o računovodstvu i reviziji (1 dokument)
Međunarodni revizijski standardi (2 dokument/a)
Kodeks etike za računovođe i revizore (1 dokument)
Tarifa revizorskih usluga - Zuko d.o.o. (1 dokument)
Revizijska direktiva - 2014/56/EU (1 dokument)