Novosti

Na osnovu člana IV.B.7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim
UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I
REVIZIJI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 14.10.2020. godine i na sjednici Doma naroda od 28.01.2021. godine.

Broj 01-02-1-109-01/21

18. februara 2021. godine

Sarajevo

Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.